Skip to content

Holešovice

Podcast

Zemětřesení na břehu Vltavy

JAKUB ORT

Kdo rozhoduje o budoucnosti čtvrti, ve které žijeme? Místní nebo investoři? O proměnách Holešovic vypráví prodavačka z vietnamské tržnice, členka projektu komunitní zahrady a také aktivní starousedlice, která se střetla s bezohlednou developerskou výstavbou.

Procházka

Dělnická čtvrť v rukou developerů

JAKUB NAKLÁDAL

Z holešovického přístavu se stalo luxusní bydlení, z továrny vyhlášená galerie a z parního mlýna moderní kanceláře. Jaké jsou pozitivní a negativní dopady těchto proměn? Jak se mění architektura i veřejný prostor Holešovic? Jaké obytné komplexy se stavěly v období první republiky a jaké se staví dnes?

@ Jakub Nakládal

Komentovaná procházka se uskuteční 11.7.2020. Facebooková událost zde. Poté zde bude procházka v plné podobě nahrána online.

Trasa procházky:

Procházka

Procházka po Holešovicích

JAKUB NAKLÁDAL

Udaepe quidus eatenit, in praes sandae nim aboreru ndelles nonsequ iditatiae exces quiam sendebitatia non cuptiandist offic tecus, sequam veriae nescimpos con plam es acita il il il ex eturest. Excestem fugit omnia sitatur aut latur re sit, temporesci aborest opti omnis pariatiis into eatecest endundi nis net accum que conest, od quat faccuptur, tetus at eribea volor sectaqui deliant volorum et laboreium fuga.

Team projektu Team projektu Team projektu Team projektu Team projektu Team projektu Team projektu Team projektu Team projektu Team projektu Team projektu Team projektu

Udaepe quidus eatenit, in praes sandae nim aboreru ndelles nonsequ iditatiae exces quiam sendebitatia non cuptiandist offic tecus, sequam veriae nescimpos con plam es acita il il il ex eturest. Excestem fugit omnia sitatur aut latur re sit, temporesci aborest opti omnis pariatiis into eatecest endundi nis net accum que conest, od quat faccuptur, tetus at eribea volor sectaqui deliant volorum et laboreium fuga.

„Dnes můžeme jen vzpomínat na dobu, kdy na Starém a Novém Městě děti hrávaly ve vnitroblocích fotbal a místo matrjošek se prodávaly ručně malované pohlednice.“

Udaepe quidus
Udaepe quidus eatenit, in praes sandae nim aboreru ndelles nonsequ iditatiae exces quiam sendebitatia non cuptiandist offic tecus, sequam veriae nescimpos con plam es acita il il il ex eturest. Excestem fugit omnia sitatur aut latur re sit, temporesci aborest opti omnis pariatiis into eatecest endundi nis net accum que conest, od quat faccuptur, tetus at eribea volor sectaqui deliant volorum et laboreium fuga.

Udaepe quidus
Udaepe quidus eatenit, in praes sandae nim aboreru ndelles nonsequ iditatiae exces quiam sendebitatia non cuptiandist offic tecus, sequam veriae nescimpos con plam es acita il il il ex eturest. Excestem fugit omnia sitatur aut latur re sit, temporesci aborest opti omnis pariatiis into eatecest endundi nis net accum que conest, od quat faccuptur, tetus at eribea volor sectaqui deliant volorum et laboreium fuga.

Udaepe quidus
Udaepe quidus eatenit, in praes sandae nim aboreru ndelles nonsequ iditatiae exces quiam sendebitatia non cuptiandist offic tecus, sequam veriae nescimpos con plam es acita il il il ex eturest. Excestem fugit omnia sitatur aut latur re sit, temporesci aborest opti omnis pariatiis into eatecest endundi nis net accum que conest, od quat faccuptur, tetus at eribea volor sectaqui deliant volorum et laboreium fuga.

Foto: Petr Zewlakk Vrabec

Rozhovor

Kreativní třída bývá často předvojem gentrifikace

APOLENA RYCHLÍKOVÁ

Se sociální antropoložkou Olgou Srstkovou o fenoménu artwashingu na příkladu pražských Holešosvic, o kreativních třídách, které zvenčí mění charaktery čtvrtí i o možnostech, jak město může chránit místní a zároveň přitom podporovat umění.

Ve své diplomové práci se zabýváš Prahou 7 v souvislostí s projektem Art Distrikt. O co se vůbec jedná?

S výzkumem, který se zaměřoval na pražský Art District 7, jsem začala v roce 2016. Zaujalo mě, že je možné podpořit i jiný typ produkce a umění, než jsou matriošky a tupláky s kýčovitými obrázky Prahy. Koncept Art Districtu 7 se oproti tomu snaží vytvořit čtvrť “vyplněnou” kreativci, kteří pozvednou zdejší úroveň skrze novou ekonomickou sílu (investice, turismus, modernizace) a propojení jednotlivých podniků skrze značku umělecké čtvrti. Ta následně přitahuje turisty a veřejnost a další investory. Vzájemná podpora města, lokálních stakeholderů a kreativní třídy zajistí výhodnou spolupráci, která dopomůže městu ekonomicky zatraktivnit některé čtvrtě skrze kulturu. S tím také často souvisí revitalizace industriálních budov, v kterých následně vznikají kulturně orientované projekty jako například designové kavárny, multifunkční prostory, divadla či volnočasová centra.

Praha se pochopitelně inspirovala v okolních státech a jejich vlastních kulturních politikách – vzorem bylo Finsko, USA nebo Nizozemí. Všude byly tyto projekty vedené jinak, někde se kladl důraz na spolupráci veřejného a soukromého sektoru, jinde se třeba řešilo tématické zaměření umělecké čtvrti (v Helsinkách se více prosadil design, u nizozemské obdoby art districtu Westergasfabriek naopak vyhrály veřejné akce jako koncerty, výstavy a festivaly) . U každého z těchto projektů byly taky jinak řešeny majetkoprávní vztahy – u finského příkladu se celá čtvrť provozovala pod záštitou neziskového soukromého sektoru dotovaného městem, zatímco u Westergasfabriek si správu průmyslového areálu mezi sebou rozdělily developeři (správa budov a jejich údržba) a město (veřejná prostranství, organizace venkovních akcí). U developerů se využila jejich snaha investovat do opravy budov, kterou si město nemohlo dovolit a zároveň samotná radnice nepřišla o kontrolu nad celým areálem.

„Na Praze 7 je celá řada kulturních institucí: je tu Národní galerie, řada muzeí a ateliérů, Akademie výtvarných umění či umělecké dílny.“

A jaký byl tedy konkrétní koncept Art Distriktu na Praze 7?

Na “sedmičce” se uzavřelo memorandum mezi Kreativní Prahou (IPR Praha) a radnicí Prahy 7. Cílem bylo vytvořit novou kulturní enklávu, která by byla schopna konkurovat ostatním nabídkám a odklonila by zároveň část turistů z přetíženého centra. Na Praze 7 je celá řada kulturních institucí: je tu Národní galerie, řada muzeí a ateliérů, Akademie výtvarných umění či umělecké dílny. Také zde dlouho fungovala občanská iniciativa Letná sobě zaměřená na zdejší čtvrť, kulturu veřejného prostoru a architekturu. Holešovice zase lákaly velkým množstvím industriálních budov, pro které se začalo hledat nové využití. Dávalo smysl, aby se právě tady projekt Art Districtu realizoval, struktura městské části byla na to ideální. Bohužel v Praze se řadu těch věcí nepodařilo efektivně ošetřit tak, aby se na ně současně nezačaly nabalovat nežádoucí negativní jevy, jako je například gentrifikace či komercionalizace veřejného prostoru.

@ Petr Zewlakk Vrabec

Holešovice se začaly dynamicky rozvíjet během uplynulých několika let, často se v návaznosti na jejich proměnou hovoří o příchodu kreativní třídy. Jak tuhle změnu vnímáš ty v souvislosti s Art Districtem 7?

Myslím, že si autoři projektu nedokázali na začátku uvědomit, jaké všechny změny způsobí. Je to částečně pochopitelné: na začátku byla snaha dát umělcům co největší volnost. Jenže toho rychle využili různí silní kulturní aktéři – dobře je to vidět právě v Dolních Holešovicích, kde bydlela část mé rodiny od 70. let a kde od roku 2014 žiju také já.

S podobnými projekty často souvisí fenomén jménem Artwashing, co tímhle slovem vyjadřujeme?

Pro mě je to v určitém slova smyslu pozlátko: na první pohled je příliv kreativců do nějaké normálnější nebo zanedbanější čtvrti něco, co vypadá jako na všechny strany výhodná situace. Ale v dlouhodobém důsledku s sebou přináší i velké proměny jednotlivých čtvrtí. Přijde kreativní třída a začne si čtvrť uzpůsobovat, využívá jejího nižšího statusu, který postupně zvyšuje. Po chvíli se objeví investoři, kteří cítí příležitost, jak na ještě relativně levné čtvrti vydělat a zároveň si zajistit strategické místo s ohledem na její budoucí atraktivnost. A najednou je to vysoce žádaná lokalita. Celý proces končí tím, že se ten prostor fyzicky i psychologicky přizpůsobuje jen určitým vrstvám a ty, na které proměny dopadají negativně, to ze čtvrti vyžene, nebo se v ní přestávají cítit jako doma.

Když mluvíme o gentrifikaci, jsou naše pocity často ambivalentní. Čtvrť se mění, částečně zlepšuje, ale zároveň tyto změny dopadají na ty ohroženější skupiny. Hlavním znakem je pak to, že změny nevycházejí zespoda, zevnitř komunity, ale zvenčí – jsou do čtvrtí vnášené venkovními aktéry. Dalo se něco podobného vypozorovat i v případě Art Districtu na Praze 7?

Když dělala Kreativní Praha studii proveditelnosti celého projektu, bylo tam vyloženě řečeno, že by rádi podporovali aktivity místních komunit. Je ale otázka, jestli je to možné vůbec dodržovat. Já jsem ve své práci zkoumala tři objekty: halu, divadlo a kavárnu. Kvůli anonymitě musím uvádět tyto názvy, nicméně se jedná o reálné objekty v dolních Holešovicích. Ani jeden z nich ale nebyl vytvořený na základě poptávky místních, naopak: kreativci se dozvěděli o novém prostoru a šli tam tvořit de facto svůj byznys. Nejtypičtější to bylo u kavárny, kdy mi majitelé vyloženě přiznali, že se do místa přestěhovali kvůli intenzivní výstavbě okolních bytů a kanceláří v Holešovicích, odkud k nim proudí řada potencionálních zákazníků. Tady skutečně přibývá velké množství rezidencí, zaměřené na bohatší klientelu, čímž se mění i poptávka po službách. Ty se unifikují – dražší podniky jako kavárny například nahrazují základní služby (prádelny, opravny bot a oděvů, trafiky apod.). Velké prodejny jako například Alza či Norma a Penny jsou pro některé kulturní aktéry “neestetické” a mainstreamové. To je určitě jeden z typických projevů gentrifikovaných prostředí a patří to k tomu. I přesto lze pozorovat, že se Art District 7 vyvinul dost subkulturním a elitářským směrem, ačkoliv měl podle svých tvůrců primárně vznikat “zespoda” a z potřeby lokálních obyvatel městské čtvrti.

@ Petr Zewlakk Vrabec

A co další dva objekty, na které jsi byla zaměřená – Hala a Divadlo?

Divadlo plní svou roli komunitního aktéra asi nejlíp ze všech tří, mnou popisovaných, objektů. Zároveň tu ale například nedošlo k navázání na vietnamskou komunitu, která tu funguje od 80. let a s Divadlem sdílí stejný prostor. Oni si spíš vytvořili svět ve světě, ale musí se jim přiznat, že o svou pozici skutečně bojovali a snaží se dodnes fungovat co nejpřístupněji. Nejrozporuplněji na mě působila Hala, která se stala spíše zázemím pro různé umělce a skupiny (formou pronájmů, výstav a různých happeningů) než komunitním prostorem pro lokální obyvatele, za kterého se v prvních letech veřejně prohlašovala. Něco takového je typickým příkladem, kdy kulturní hegemon vlastně zneužije své postavení k soukromému podnikání pomocí veřejné infrastruktury. Tento projekt už zanikl – s developerem měli vyjednanou smlouvu jen na několik let – do doby, než bude investor dům zbourat a postavit místo něho nové byty.. Ta dohoda byla ale i trochu pokřivená: manželka developera, kterému ten industriální objekt patřil, si kupovala umění u jedné z hlavních postav kolektivu Haly. To jim umožnilo dojednat lepší podmínky, než měli třeba ostatní.

V díle našeho podcastu, zaměřeného na Holešovice, se o holešovické tržnici hodně mluví. Panuje obava, že se po revitalizaci prostoru tržnice odcizí svým původním návštěvníkům. Že přestane sloužit jako místo pro širší vrstvy, že se kulturně zhomogenizuje. S tím souvisí další jev gentrifikace: kulturní vymístění. Není to vždycky tak, že se projevuje nejenom ekonomicky, ale má i své kulturní rozměry: důchodkyně, navyklá chodit na obyčejné trhy těžko začne navštěvovat bio supermarket. Jsou obavy o odcizení tržnice původním obyvatelům podle Tebe na místě?

Moje babička vždycky říkala, že do Pražské tržnice se jezdilo za nejlevnějšími potravinami. Moje rodina ještě zažila, když tam byly jatka. Ti, kteří v okolí tržnice bydlí k ní opravdu mají vztah, je to součást identity dolních Holešovic. A to i přes to, že tam nebyly k dostání třeba úplně kvalitní produkty. Lidé tam ale chodili, aby se třeba i potkávali. Pokud by se Pražská tržnice měla proměnit po vzoru politiky kreativních průmyslů na “umělecké” centrum města či něco podobného, hrozí, že ti, kteří tam chodili po desetiletí tam jednoduše chodit přestanou. A nastane vyloženě to kulturní odcizení, bude existovat bariéra pro některé vrstvy, které tento prostor navštěvují.

Něco takového se přitom čas od času dělo i v té původní tržnici: vybavuju si třeba jeden festival vietnamského jídla, kam byl vstup pouze na digitální měnu nahranou do náramků, které fungovaly jako peníze. Ceny za jídlo byly hodně vysoké a celé se to odehrávalo sice uvnitř té tržnice, ale ve speciálně ohrazeném prostoru. Pro typické návštěvníky tržnice by bylo nemyslitelné tam jít a dát si něco k jídlu.

@ Jakub Nakládal
„Pokud by se Pražská tržnice měla proměnit po vzoru politiky kreativních průmyslů na “umělecké” centrum města či něco podobného, hrozí, že ti, kteří tam chodili po desetiletí, tam jednoduše chodit přestanou.“

Dá se vůbec nějak ošetřit, aby se z Art Distriktů nestávaly Artwashingové čvrtě? Existuje ideální Art District?

Mně se líbil příklad z Nizozemí, který do procesu zahrnuje všechny možné hráče a vyjednával s každou stranou podmínky tak, aby došlo k co nejhladšímu průběhu. Pro to, aby mohl Art District fungovat, je potřeba na začátku jasně stanovit jasné hranice a také zajistit nějakou trvalejší finanční podporu. Nemá smysl nutit umělce, aby se o něco starali, zvelebovali to a za dva roky jim stejně říct: smůla, developer, kterému to patří tady chce mít luxusní rezidence s byty za miliony. To je strašně demotivační. Město by se mělo stavět za co nejdemokratičtější a nejpřístupnější projekty a v jejich zájmu jednat s developerem. Také není možné, aby hlavním kritériem pro to, kdo daný objekt nakonec dostane, byla nejvyšší finanční nabídka – musí se zohledňovat další věci, jako třeba nakolik ten projekt funguje pro místní.

Kromě obyvatel je důležité participativně zapojovat lokální spolky, organizace nebo neziskovky, ptát se jich, co oni ve své čtvrti potřebují a jak se třeba chtějí podílet. U nás se bohužel stalo to, že se nepodařilo aplikovat žádná funkční opatření, aby k gentrifikaci ve spojení s Art Distriktem nedocházelo. Zároveň je ale potřeba dodat, že běžné obyvatelstvo v Česku není na nějaké vytváření vlastních aktivit tolik zvyklé. Částečně proto, že nebyly vytvořeny přijatelné podmínky pro takovou iniciativu a lidé jsou pasivnější. To ale není důvod, aby někdo cizí zvenčí přišel a arogantně řekl, že jde to místo “oživovat”, protože bylo předtím hnusné, nudné, nebo nevyužité a pak se divil, že mu místní lidé nejsou vděční.

@ Petr Zewlakk Vrabec

Olga Srstková (1991) vystudovala sociální a kulturní antropologii na FHS UK. Dlouhodobě se zabývá urbánními tématy jako je kulturní a komunitní politika, udržitelný rozvoj a mobilita ve městech. Ve své diplomové práci sledovala dva roky projekt Art District 7 v dolních Holešovicích, který byl odstartován v roce 2016 Kreativní Prahou IPR Praha a MČ Praha 7. Krátce působila v neziskové organizaci Automat, momentálně pracuje na pozici komunitního koordinátora na městské části Praha 10 a účastní se Inovačního maratonu hl. m. Prahy v sekci komunitní život a sousedství. Bydlí v Praze – Holešovicích.

 V domě na Václavským náměstí č.p. 51 bydlelo spousta dětí. Běhali jsme s nimi po dvorku, čutali si o zeď, vydávali se na výpravy do Café Miláček, kde jsme kradli cukříky. Když nás matky svolaly na nákup, chodilo se do obchodu naproti, myslím, že je tam dodnes, jen ceny jsou asi násobně vyšší. Taky si pamatuju, jak zábavný bylo procházet z tichýho dvora, kde byly v noci slyšet netopýři a kafky a kde občas ve výřezu nebe proplula vzducholoď, ven na rušný náměstí…

JONÁŠ, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Byla jsem po léta nájemnice v jednom ze žižkovských domů a nakonec jsme museli odejít. Majitel začal nájem vypočítávat podle “průměrné částky”, do které prostě přidal i hladinu krátkodobých pronájmů. Žižkov se svou polohou stal novou turistickou čtvrtí a komodifikoval většinu svého buřičství.

MONIKA, ŽIŽKOV